intro

OtherGuides is een serie boeken waarin Hans Jungerius de lezer verleidt om weinig bezongen streken, vaak met een nog jonge geschiedenis, met onbevangen nieuws­-gierigheid te verkennen. De onvertelde verhalen van de fragmentarische sporen in het landschap vormen ­ in combinatie met foto’s en kaarten ­ een intrigerend geheel en getuigen van de onvoorspelbare en voortdurend wisselende rol tussen de mens en zijn omgeving. Veel plekken weerspiegelen glashelder de tijdgeest en vertellen vaak meer over onszelf dan ons lief is. OtherGuides laat de lezer beleven waar andere reisliteratuur liever over zwijgt.

VERBODEN
LANDSCHAP

VERBODEN LANDSCHAP

Sinds anderhalve eeuw zijn de bossen en heidevelden ten noorden van Arnhem het toneel van uiteenlopende militaire activiteiten. Wat ooit begon met een oefenterrein voor de veldartillerie, transformeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog tot één van de grootste militaire vliegvelden in bezet gebied. De Duitse Luftwaffe bespaarde kosten noch moeite om herkenning vanuit de lucht te voorkomen: de honderden gebouwen werden vormgege­ven als boerderijtjes en boerenschuren die zorgvuldig in het bestaande landschap werden ingepast. Bijna 200 Duitse gebouwen zijn bewaard gebleven en vormen sinds 2007 één van de grootste rijksmonumenten van Nederland.

Tijdens de Koude Oorlog werden er tal van nieuwe gebouwen aan dit Duitse camouflagelandschap toegevoegd en bleven, tot op de dag van vandaag, grote gebieden van de Arnhemse noordrand voor het publiek ontoegankelijk. Op veel plekken buíten de hekken van Defensie stuit de nietsvermoedende wandelaar desalniettemin op talloze sporen van het militaire gebruik van het landschap.

Dit boek neemt de lezer mee langs deze sporen die het bijzondere verhaal van het militaire landschap vertellen dat stilzwijgend in de bossen van Arnhem ligt verstopt. Aan de hand van unieke historische foto’s, gps-coördinaten en een kaart kan de nieuwsgierig geworden lezer ook zélf op ontdekkingsreis gaan door het verboden landschap.

Verboden Landschap is binnenkort verkrijgbaar voor € 24,50 exclusief verzendkosten.

lees meer
Over Hans Jungerius

OVER HANS JUNGERIUS

Hans Jungerius (Doetinchem, 1969) is kunstenaar en ontdekkingsreiziger. Vanuit zijn interesse voor landschap en geschiedenis organiseerde hij projecten en excursies in binnen­ en buitenland. Daarnaast maakte Jungerius een tweetal televisieseries onder de titel Straal Voorbij over plekken waaraan men doorgaans straal voorbij gaat. Ook was hij initiatiefnemer voor de herbestemming van twee voormalige defensieterreinen aan de noordrand van Arnhem tot een creatief woon­- en werkmilieu onder de naam Buitenplaats Koningsweg.

VERWACHT:
TENERIFE

Verwacht: Tenerife

TENERIFE

Wat in de negentiende eeuw begon met wat luxe hotels voor welgestelde Engelsen en Duitsers die de donkere winter thuis wilden ontvluchten leidde vanaf de jaren zestig -vooral door de komst van het vliegtuig- tot een explosieve groei die het Canarische eiland Tenerife in een moordend tempo zou veranderen. Het inwonertal van Tenerife vertienvoudigde in iets meer dan een halve eeuw. 

Het landschap van het eiland werd gedurende miljoenen jaren gevormd door vulkanische erupties waarbij de lava van de berghellingen af naar de zee stroomde. Met de komst van het massatoerisme veranderde het landschap ingrijpend: vanaf de kustlijn woekeren hotels en appartementencomplexen, shoppingmalls en pretparken tegen de flanken van de bergen op. De ingrijpende veranderingen in het landschap van Tenerife door het massatoerisme kunnen worden opgevat als een geologisch proces, een nieuwe laag is over het landschap heen gegroeid: je zou het 'toeristoceen' kunnen noemen.

Dit boek is gaat over de sporen in het landschap en de bijzondere verhalen van de geschiedenis van het massatoerisme op  Tenerife en kan worden gebruikt om zelf op ontdekkingsreis door deze jongste geologische laag van het eiland te gaan.